پشتیبانی

پشتیبانی

خدمات

 شرکت الگوریتم پویا سرمایه اصلی خویش را رضایت کلیه مشتریان خود دانسته و نیک می داند که بایستی به گونه ای سازماندهی گردد که همه ارکان شرکت در جهت حفظ این سرمایه ارزشمند فعالیت نمایند . هر چند فعالیت کلیه واحد های ستادی و عملیاتی شرکت در جهت رسیدن به این هدف می باشد ولی واحد پشتیبانی و خدمات پس از فروش شرکت الگوریتم پویا به عنوان یک واحد مستقل فقط برای تحقق این هدف سازماندهی گردیده است.

 • آموزش
  ارائه آموزش جهت کاربری نرم افزار در قالب های زیر انجام می گردد:
  • آموزش مدیران

  • آموزش تعهد فروش

  • آموزش موضوع خدمات

  • آموزش موردی

  • دوره آموزشی متمرکز

  پشتیبانی

  روش بهبود مستمر سیستم ها بر پایه تجربه کارشناسان الگوریتم پویا و پیشنهاد های طیف گسترده کاربران استوار است. در این طرح کاربران پیشنهاد های خود را برای بهره برداری بهینه از سیستم ها ارائه نموده و پس از بررسی و جمعبندی این پیشنهادها در صورت عمومیت داشتن آنها در سیستم ها اعمال شده و به عنوان و یرایشهای جدید در اختیار کاربران قرار می گیرد . بانک اطلاعاتی SQL SERVER یک بانک اطلاعاتی قدرتمند با ضریب امنیت بالا برای اطلاعات می باشد که در مجموعه پایا مورد استفاده قرار گرفته است .
  • روشهای ارائه خدمات پشتیبانی

  • خدمات سه گانه طلائی، نقره ای و برنزی

  • دلایل استفاده از خدمات پشتیبانی

  استقرار
  نصب و استقرار
  استقرار و راه‌اندازی نرم‌افزار با رویکرد مدیریت پروژه از خدمات مهم و مورد نیاز مشتریان است. در راه‌اندازی نرم‌افزار علاوه بر آشنایی کاربران با امکانات نرم‌افزار فرآیندهای خاص مشتری، چگونگی انطباق آن با فرآیندهای طراحی شده در نرم‌افزار، چگونگی گردآوری و کنترل اطلاعات برای ورود به بانک‌های اطلاعاتی در نظر گرفته می‌شود و پس از بروز رسانی اطلاعات، به مشتری تحویل می‌گردد. استقرار و راه‌اندازی می‌تواند توسط کارشناسان پشتیبانی الگوریتم پویا و یا تیم کارشناسی کارفرما با مدیریت کارشناسان الگوریتم پویا انجام شود.
   
  پشتیبانی الگوریتم پویا:
  یکی از واحدهای اصلی که ارتباط مستقیم با مشتریان داشته واحد پشتبانی و خدمات آن می باشد در این واحد تلاش براین است که مشتریان الگوریتم پویا با دریافت راهکارهای مناسب و دقیق و به موقع بتوانند از امکانات و قابلیت های نرم افزارها استفاده و شرایط بهتری را تصمیم گیری کسب و کار خود داشته باشند.
  پراکندگی جغرافیائی منافعی در ارائه خدمات به موقع و مناسب را نخواهد داشت.
  علاوه بر دریافت خدمات پشتیبانی بهرمندی از نسخه ها به روز شده الگوریتم پویا توسط کارشناسان متخصص این شرکت یکی دیگر از موارد و مسئولیت مهم این بخش می باشد.
  درهنگام تغییر قوانین جاری و مالیاتی کشور نیز این امکان برای مشتریان وجود خواهد داشت تا بتوانند این قابلیت ها را در نرم افزار های خود با کمک تیم پشتیبانی جاری نمایند.
   
  اهداف پشتیبانی الگوریتم پویا:
  1- ارائه خدمات پشتیبانی سریع و به موقع 
  2- افزایش و بهبود کیفیت خدمات
  3- تنوع مدل های خدماتی به مشتریان
   
  انواع خدمات پشتیبانی :
  1- طلایی                   2- نقره ای                  3- برنزی