ارتباط با شرکت

ارتباط با شرکت

دفتر مرکزی:
خراسان رضوی - مشهد - بلوار جانباز - تقاطع فرامرز عباسی - مجتمع کیان سنتر2 - طبقه 8- واحد809
تلفن: 05131828

کد پستی :9197813578

پست الکترونیک :info@paya.ws

 

ساعات دفتر کار مشهد:

شنبه تا چهارشنبه ازساعت 7:30 صبح الی 15

و روز پنج شنبه ازساعت 7:30 صبح الی 14 به غیرازایام تعطیل