اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

چشم اندازی که شرکت الگوریتـم پـویــا بر پایه آن اهداف و برنامه های خویش را تدوین می کند، کسب بالاترین رتبه در پاسخگوئی به نیازهای نرم افزاری بازار در حــوزه های مـالی، اداری، صـنعتی و بـازرگانی برای کسب و کارهای گوناگون می باشد.
در پی آن رسیدن به بالاترین سطح رضایتمندی مشتریان با رویکرد سفارش سازی محصول و پشتیبانی پیوسته و مؤثر پایه اصلی اهداف شرکت الگوریتم پویا می باشد.
تـولیـد خــلاقانه نرم افزار با محـوریت نیاز بـازار و همـگام با آن استـقـرار ســامانه خــدمات پشــتیبانی پیـوسـته و کاربـردی هـمراه با سفـارشی سـازی محـصـول براساس نیــاز خـاص مشــتری، حرکت هوشـمندانه ای است که حـفـظ منـافع متــقابل شرکت الگوریتم پویا و مشتریان را تضمین می کند.
گسترش حوزه جغرافیائی بازار محصولات و خدمات از دیگر اهداف شرکت الگوریتم پویا می باشد. پاسخگوئی به نیازهای هر چه گسترده تر حوزه های گوناگون کسب و کار از کوچک تا بسیار بزرگ هدف دیگری است که شرکت الگوریتم پویا دنبال می کند.
پژوهش در حوزه نرم افزارهای کاربردی و ارائه نتایج آن و عملیاتی نمودن آن در محصولات تولیدی یکی از اهداف بنیادی شرکت الگوریتم پویا می باشد که از این رهگذر این شرکت سهم شایسته خویش را در گسترش و پیشرفت صنعت انفورماتیک کشور پرداخت می کند.
آموزش به عنوان پایه ای ترین گام توسعه همواره مورد توجه ویژه شرکت الگوریتم پویا می باشد در این راستا همواره بخشی از ظرفیتهای این شرکت در زمینه آموزش به کار گرفته می شود.
 
به صورت خلاصه اهـداف و چشـم انداز شرکت الگوریتـم پـویـا شامل موارد ذیل میباشد :

_ طراحی و تولید بسته های نرم افزاری آماده مانند "نرم افزارحسابداری"

_ ارائه راهکارهای نرم افزاری درحوزه های گوناگون کسب وکار

_ اجرای پروژه های خاص نرم افزاری در سطح ملی و منطقه ای 

_ آموزش، استقرار و پشتیبانی نرم افزار

_ پژوهش در حوزه راهکارهای نرم افزاری