دسته بندی

برچسب ها

اخبار و رویدادها

مدیر سایت

لطفاً جهت ورود به پرتال جدید پشتیبانی ابتدا فایل راهنمای آموزشی را مشاهده نمایید.

در راستای بهبود کیفیت خدمات پشتیبانی وافزایــش رضـایـت مشـتریـان عـزیز سامانه جدید تیکتینگ راه اندازی گردید. جـهت آگاهی از کاربـری ســامـانـه تیکتینگ لطفـا فایل راهنما را مشاهده نمایید.

مدیر سایت

شرکت الگوریتم پویا به منظور تحکیم ارتباط با مشتریان و افزایش رضایتمندی در 

رویدادی با عنوان دوره آموزشی چهار گانه طلایی مالی (رایگان)برگزار می کند.

مدیر سایت

همايشی با عنوان گرامیداشت روز ملی حسابدار 15 آذر ماه در سالن دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند.

مدیر سایت

حـامی برگزاری دوره جـامع ارائه آخريـن و جـديدتـرين تغييرات سـامـانـه مـوديـان و پايانه هاي فروشـگاهي درمرکز علمی کاربردی جهـاد دانشـگاهی مشهد 

جهت مشاهده تصاویر دوره جامع ارائه آخريـن و جـديدتـرين تغييرات سـامـانـه مـوديـان و پايانه هاي فروشـگاهي کلیلک نمایید.