دسته بندی

برچسب ها

اخبار و رویدادها

مدیر سایت

همان طور که می دانید در سال های گذشته می توانستید با هزینه کمتر کالا های بیشتری را تهیه کنید و با وجود حقوق کمتر توانایی مدیریت زندگی خود را با نقدینگی کمتر داشتید در حالیکه امروزه این چنین نمی باشد.

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چرا ارزش زمانی یک میلیون تومان واحد پولی در سال 1399 با یک میلیون تومان واحد پولی در سال 1390 یکسان نمی باشد؟